Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ BAN1910-

Tên đầy đủ
THỊ BAN
Tên lót
THỊ
Tên chính
BAN
Họ chính
Sinh nhật 1910 (Canh Tuất) 22 22

Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN HOÀNG
1912 (Nhâm Tý) (lúc 2 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ ĐẠM
1916 (Bính Thìn) (lúc 6 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN SÍNH
1924 (Giáp Tý) (lúc 14 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ THIỆP
1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 19 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ LIỆP
1932 (Nhâm Thân) (lúc 22 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN HIỀN
1934 (Giáp Tuất) (lúc 24 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TIẾP
1936 (Bính Tý) (lúc 26 tuổi)

Anh em sinh ra GIA YÊN
1941 (Tân Tỵ) (lúc 31 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DIÊM
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 32 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ KIM
1943 (Quý Mùi) (lúc 33 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 33 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ PHÒNG
1946 (Bính Tuất) (lúc 36 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TĂNG
1948 (Mậu Tý) (lúc 38 tuổi)

Anh em sinh ra MINH HUY
1957 (Đinh Dậu) (lúc 47 tuổi)

Cha qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 48 tuổi)

Anh em qua đời VĂN HOÀNG
1967 (Đinh Mùi) (lúc 57 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
4 niên
Bản thân
3 niên
Em trai
5 niên
Em gái
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ THẾ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
11 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ NĂM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
6 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
10 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai