Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ TƯ-

Tên đầy đủ
THỊ TƯ
Tên lót
THỊ
Tên chính
Họ chính
Kết hôn VĂN TRÂNXem gia đình này

Chồng qua đời VĂN TRÂN
1992 (Nhâm Thân)

Qua đời