Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? THỊ TRỪ (Hai)-

Tên đầy đủ
? THỊ TRỪ (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
TRỪ
Họ chính
?
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em