Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LƯU GIANG BẢO TRÂN (Ba)-

Tên đầy đủ
LƯU GIANG BẢO TRÂN (Ba)
Tên lót
BẢO
Tên chính
TRÂN
Họ chính
LƯU GIANG
Ông nội qua đờiLƯU TẤN THIỆN (Hai)
16 tháng 11 2011 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 8 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2021)