Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LƯU GIANG BẢO TRÂN (Ba)-

Tên đầy đủ
LƯU GIANG BẢO TRÂN (Ba)
Tên lót
BẢO
Tên chính
TRÂN
Họ chính
LƯU GIANG
Ông nội qua đờiLƯU TẤN THIỆN (Hai)
16 tháng 11 2011 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 37 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020)