Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM THỊ MAI ĐÌNH-

Tên đầy đủ
LÂM THỊ MAI ĐÌNH
Tên lót
THỊ
Tên chính
MAI ĐÌNH
Họ chính
LÂM