Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Mộ LÊ VĂN THIỆU

VĂN THIỆU (Ba)Tuổi đời: 61 niên1874-1935

Tên đầy đủ
VĂN THIỆU (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
THIỆU
Họ chính
Sinh nhật 1874 (Giáp Tuất) 29 26

Kết hônCHÂU THỊ HƯỜNXem gia đình này

Kết hônNGUYỄN THỊ RỚTXem gia đình này

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ NHÀN
1875 (Ất Hợi) (lúc 12 tháng)

Anh em sinh ra VĂN THI (Hai)
1877 (Đinh Sửu) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ RỒNG (Ba)
1881 (Tân Tỵ) (lúc 7 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN THƠ (Tư)
1881 (Tân Tỵ) (lúc 7 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN TRÍ (Năm)
1883 (Quý Mùi) (lúc 9 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN KHÁNH (Tư)
1885 (Ất Dậu) (lúc 11 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DỤNG (Sáu)
1886 (Bính Tuất) (lúc 12 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN NGẠN (Năm)
1887 (Đinh Hợi) (lúc 13 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CANG(Bảy)
1891 (Tân Mão) (lúc 17 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
VĂN CƯ (Hai)
1900 (Canh Tý) (lúc 26 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
THỊ TRẦM (Ba)
1902 (Nhâm Dần) (lúc 28 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
VĂN TẤN (Tư)
1905 (Ất Tỵ) (lúc 31 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
THỊ THÊ (Năm)
1907 (Đinh Mùi) (lúc 33 tuổi)

Cha qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi) (lúc 33 tuổi)

Con trai sinh ra
#5
VĂN CHỨC (Sáu)
1911 (Tân Hợi) (lúc 37 tuổi)

Con trai sinh ra
#6
BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1913 (Quý Sửu) (lúc 39 tuổi)

Con trai sinh ra
#7
CÔNG TÂM (Tám)
1915 (Ất Mão) (lúc 41 tuổi)

Con trai sinh ra
#8
HOÀNG GIÁP
1923 (Quý Hợi) (lúc 49 tuổi)

Qua đời 5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 172 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021) (lúc 61 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
2 niên
Bản thân
12 niên
Em trai
3 niên
Em trai
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ KÍCH (TT) - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
5 niên
Chị em khác mẹ
1 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
4 niên
Anh em khác mẹ
6 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với CHÂU THỊ HƯỜN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
3 niên
Con gái
4 niên
Con trai
3 niên
Con gái
5 niên
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai
Con gái
Gia đình với NGUYỄN THỊ RỚT - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai

Đối tượng mediaMộ LÊ VĂN THIỆUMộ LÊ VĂN THIỆU
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,080 × 1,920 điểm ảnh
Cỡ tệp: 1,170 KB
Loại hình: Mồ mả