Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRƯƠNG THẢO VY (Ba)-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG THẢO VY (Ba)
Tên lót
THẢO
Tên chính
VY
Họ chính
TRƯƠNG