Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN ? (Sáu)-

Tên đầy đủ
VĂN ? (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
?
Họ chính
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN MINH (Ba)
1802 (Nhâm Tuất)

Anh em sinh ra VĂN BỬU (Tư)
1805 (Ất Sửu)

Anh em sinh ra VĂN TỪ (Năm)
1807 (Đinh Mão)

Ông nội qua đời VĂN PHONG (Tư)
5 tháng 11 1824 (Nhầm ngày Rằm tháng Chín năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 44 ngày ứng với ngày 20 tháng 10 năm 2021)

Chị em qua đời THỊ THẠNH (Hai)
1854 (Giáp Dần)

Anh em qua đời VĂN MINH (Ba)
1870 (Canh Ngọ)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
7 niên
Anh em
4 niên
Anh em
3 niên
Anh em
Bản thân
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: