Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN LÊ BẢO CHÂU (Ba)Tuổi đời: 23 niên1997-

Tên đầy đủ
TRẦN LÊ BẢO CHÂU (Ba)
Tên lót
LÊ BẢO
Tên chính
CHÂU (Ba)
Họ chính
TRẦN