Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN THƯƠNG-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN THƯƠNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
THƯƠNG
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn THỊ NGÂUXem gia đình này

Vợ qua đời THỊ NGÂU
1970 (Canh Tuất)

Qua đời

Gia đình với THỊ NGÂU - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái