Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHAN THỊ TÁC-

Tên đầy đủ
PHAN THỊ TÁC
Tên lót
THỊ
Tên chính
TÁC
Họ chính
PHAN
Kết hôn VĂN CHIÊUXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với VĂN CHIÊU - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai