Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM VĂN LÝ1938-

Tên đầy đủ
LÂM VĂN LÝ
Tên lót
VĂN
Tên chính
Họ chính
LÂM
Sinh nhật 1938 (Mậu Dần)

Kết hônTRƯƠNG THỊ TÂN (Hai)Xem gia đình này

Qua đời

Gia đình với TRƯƠNG THỊ TÂN (Hai) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
NGUYỄN VĂN THUẬN + TRƯƠNG THỊ TÂN (Hai) - Xem gia đình này
Chồng của Vợ
Vợ
Kết hôn: