Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ RI-

Tên đầy đủ
THỊ RI
Tên lót
THỊ
Tên chính
RI
Họ chính
Ông nội qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Chị em
Gia đình của cha với HỒ THỊ XUYẾN - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Gia đình của mẹ với ? ? ? - Xem gia đình này
Cha dượng
Mẹ
Kết hôn:
Anh em khác cha