Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN THỊNH PHÁT (Hai)-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊNH PHÁT (Hai)
Tên lót
THỊNH
Tên chính
PHÁT
Họ chính
TRẦN