Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ BẮCTuổi đời: 52 niên1969-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ BẮC
Tên lót
THỊ
Tên chính
BẮC
Họ chính
NGUYỄN