Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHAN DUY KHÁNH (Ba)-

Tên đầy đủ
PHAN DUY KHÁNH (Ba)
Tên lót
PHAN DUY
Tên chính
KHÁNH
Họ chính