Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TIÊU HUYỀN TRÂN (Ba)-

Tên đầy đủ
TIÊU HUYỀN TRÂN (Ba)
Tên lót
HUYỀN
Tên chính
TRÂN
Họ chính
TIÊU
Ông ngoại qua đờiPHAN VĂN DI
18 tháng 12 1999 (Nhầm ngày Mười Một tháng Mười Một năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 20 ngày ứng với ngày 24 tháng 12 năm 2020)

Bà ngoại qua đờiTRẦN THỊ PHO (Hai)
20 tháng 12 2012 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 17 ngày ứng với ngày 21 tháng 12 năm 2020)