Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ MÂN-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ MÂN
Tên lót
THỊ
Tên chính
MÂN
Họ chính
NGUYỄN
Ông ngoại qua đời VĂN KHÁNH (Tư)
1957 (Đinh Dậu)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ THỐ
1960 (Canh Tý)