Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN NGỌC CHÂU (Mười)Tuổi đời: 39 niên1981-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC CHÂU (Mười)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
CHÂU
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1981 (Tân Dậu) 50 42

Kết hônTRẦN QUỐC KHANHXem gia đình này

Anh em sinh raNGUYỄN CHÍ THỌ (Mười Một)
1983 (Quý Hợi) (lúc 2 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIỂN
5 tháng 06 1992 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 161 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2020) (lúc 11 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NHUNG
28 tháng 04 1996 (Nhầm ngày Mười Một tháng Ba năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 244 ngày ứng với ngày 03 tháng 04 năm 2020) (lúc 15 tuổi)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN CUNG (Năm)
11 tháng 04 2011 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Ba năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 246 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2020) (lúc 30 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
Anh em
Anh trai
4 niên
Anh trai
4 niên
Chị gái
Chị em
Chị gái
Anh em
Bản thân
3 niên
Em trai
Gia đình với TRẦN QUỐC KHANH - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: