Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN SÍNH1924-

Tên đầy đủ
VĂN SÍNH
Tên lót
VĂN
Tên chính
SÍNH
Họ chính
Sinh nhật 1924 (Giáp Tý) 36 17

Kết hôn THỊ PHÁTXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ THIỆP
1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 5 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ LIỆP
1932 (Nhâm Thân) (lúc 8 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN HIỀN
1934 (Giáp Tuất) (lúc 10 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TIẾP
1936 (Bính Tý) (lúc 12 tuổi)

Anh em sinh ra GIA YÊN
1941 (Tân Tỵ) (lúc 17 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DIÊM
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 18 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ KIM
1943 (Quý Mùi) (lúc 19 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 19 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TĂNG
1948 (Mậu Tý) (lúc 24 tuổi)

Anh em sinh ra MINH HUY
1957 (Đinh Dậu) (lúc 33 tuổi)

Cha qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 34 tuổi)

Anh em qua đời VĂN HOÀNG
1967 (Đinh Mùi) (lúc 43 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ THẾ
1989 (Kỷ Tỵ) (lúc 65 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
6 niên
Em gái
4 niên
Em gái
11 niên
Em trai
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ PHÒNG - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
5 niên
Chị em khác mẹ
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ NĂM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
6 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
10 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với THỊ PHÁT - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai