Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN CHỨC (Sáu)1911-

Tên đầy đủ
VĂN CHỨC (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHỨC (Sáu)
Họ chính
Sinh nhật 1911 (Tân Hợi) 37 30

Kết hônTRẦN THỊ LỘCXem gia đình này

Anh em sinh ra BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1913 (Quý Sửu) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh ra CÔNG TÂM (Tám)
1915 (Ất Mão) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra HOÀNG GIÁP
1923 (Quý Hợi) (lúc 12 tuổi)

Cha qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 172 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021) (lúc 24 tuổi)

Anh em qua đời BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 36 tuổi)

Bà nội qua đờiĐỖ THỊ NHẪN (CT)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 36 tuổi)

Mẹ qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 2 ngày ứng với ngày 01 tháng 12 năm 2021) (lúc 54 tuổi)

Anh em qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 71 ngày ứng với ngày 23 tháng 09 năm 2021) (lúc 80 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Chị gái
4 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
5 niên
Bản thân
3 niên
Em trai
3 niên
Em trai
Chị em
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ RỚT - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Gia đình với TRẦN THỊ LỘC - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái