Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN KHẢI (Ba)Tuổi đời: 70 niên1888-1958

Tên đầy đủ
VĂN KHẢI (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
KHẢI
Họ chính
Sinh nhật 1888 (Mậu Tý) 25 24

Kết hônNGUYỄN THỊ PHÒNGXem gia đình này

Kết hônNGUYỄN THỊ THẾXem gia đình này

Kết hônNGUYỄN THỊ NĂMXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN TIỆU (Tư)
1891 (Tân Mão) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ ĐOAN (Năm)
1898 (Mậu Tuất) (lúc 10 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ ÁNH (Sáu)
1900 (Canh Tý) (lúc 12 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ THẾ (Bảy)
1902 (Nhâm Dần) (lúc 14 tuổi)

Anh em sinh ra KHẮC XƯƠNG (Tám)
1903 (Quý Mão) (lúc 15 tuổi)

Con gái sinh ra
#1
THỊ THOÀN
1907 (Đinh Mùi) (lúc 19 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
THỊ BAN
1910 (Canh Tuất) (lúc 22 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
VĂN HOÀNG
1912 (Nhâm Tý) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
THỊ ĐẠM
1916 (Bính Thìn) (lúc 28 tuổi)

Con trai sinh ra
#5
VĂN SÍNH
1924 (Giáp Tý) (lúc 36 tuổi)

Con gái sinh ra
#6
THỊ THIỆP
1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 41 tuổi)

Con gái sinh ra
#7
THỊ LIỆP
1932 (Nhâm Thân) (lúc 44 tuổi)

Cha qua đời VĂN HIỀN
1934 (Giáp Tuất) (lúc 46 tuổi)

Con gái sinh ra
#8
THỊ TIẾP
1936 (Bính Tý) (lúc 48 tuổi)

Anh em qua đời VĂN TIỆU (Tư)
1936 (Bính Tý) (lúc 48 tuổi)

Con trai sinh ra
#9
GIA YÊN
1941 (Tân Tỵ) (lúc 53 tuổi)

Con trai sinh ra
#10
VĂN DIÊM
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 54 tuổi)

Con gái sinh ra
#11
THỊ KIM
1943 (Quý Mùi) (lúc 55 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 55 tuổi)

Vợ qua đờiNGUYỄN THỊ PHÒNG
1946 (Bính Tuất) (lúc 58 tuổi)

Con gái sinh ra
#12
THỊ TĂNG
1948 (Mậu Tý) (lúc 60 tuổi)

Con trai sinh ra
#13
MINH HUY
1957 (Đinh Dậu) (lúc 69 tuổi)

Qua đời 1958 (Mậu Tuất) (lúc 70 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
5 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
8 niên
Em gái
3 niên
Em gái
3 niên
Em gái
2 niên
Em trai
Gia đình với NGUYỄN THỊ PHÒNG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
4 niên
Con gái
3 niên
Con trai
5 niên
Con gái
Gia đình với NGUYỄN THỊ THẾ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
6 niên
Con gái
4 niên
Con gái
11 niên
Con trai
Gia đình với NGUYỄN THỊ NĂM - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
6 niên
Con trai
3 niên
Con gái
6 niên
Con gái
10 niên
Con trai