Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ HẢI-

Tên đầy đủ
THỊ HẢI
Tên lót
THỊ
Tên chính
HẢI
Họ chính
Bà nội qua đờiDU THỊ NỮ
1968 (Mậu Thân)

Ông nội qua đời VĂN NGẠN (Năm)
1969 (Kỷ Dậu)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ ÁNH
1984 (Giáp Tý)

Cha qua đời VĂN QUAN
1995 (Ất Hợi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em