Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN ĐÀO TIÊN )Chín)Tuổi đời: 50 niên1970-

Tên đầy đủ
NGUYỄN ĐÀO TIÊN )Chín)
Tên lót
ĐÀO
Tên chính
TIÊN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1970 (Canh Tuất) 58 46

Kết hôn? THỊ NHƯXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
4 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
7 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Bản thân
Gia đình với ? THỊ NHƯ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: