Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ NGA-

Tên đầy đủ
THỊ NGA
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGA
Họ chính
Bà nội qua đờiPHAN THỊ TRẦM
1979 (Kỷ Mùi)