Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN HỮU NGHỊ (Mười)Tuổi đời: 34 niên1975-2009

Tên đầy đủ
NGUYỄN HỮU NGHỊ (Mười)
Tên lót
HỮU
Tên chính
NGHỊ
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1975 (Ất Mão) 53 44

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ NHẢN (Hai)
11 tháng 09 1979 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Bảy năm Kỷ Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 88 ngày ứng với ngày 07 tháng 09 năm 2020) (lúc 4 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.3502500 Kinh độ (Lon): E105.1015470

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN HIỂM (Tám)
18 tháng 02 2006 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Giêng năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 294 ngày ứng với ngày 14 tháng 02 năm 2020) (lúc 31 tuổi)

Qua đời 17 tháng 06 2009 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Năm năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 142 ngày ứng với ngày 15 tháng 07 năm 2020) (lúc 34 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Anh trai
2 niên
Anh trai
2 niên
Anh trai
Anh em
Chị gái
3 niên
Chị gái
4 niên
Anh trai
6 niên
Bản thân