Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THANH TRUYỀN (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THANH TRUYỀN (Tư)
Tên lót
THANH
Tên chính
TRUYỀN
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônTRẦN LÊ THANH THẢOXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Bản thân
Gia đình với TRẦN LÊ THANH THẢO - Xem gia đình này
Bản thân
Chồng
Kết hôn:
Con trai
Con trai