Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHAN VĂN THUẬN-

Tên đầy đủ
PHAN VĂN THUẬN
Tên lót
VĂN
Tên chính
THUẬN
Họ chính
PHAN
Bà ngoại qua đờiDU THỊ NỮ
1968 (Mậu Thân)

Ông ngoại qua đời VĂN NGẠN (Năm)
1969 (Kỷ Dậu)

Cha qua đờiPHAN VĂN TỰU
1984 (Giáp Tý)

Mẹ qua đời THỊ MỊN
1998 (Mậu Dần)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Anh em
Bản thân
Chị em
Anh em