Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN THÉT (Tám)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN THÉT (Tám)
Tên lót
VĂN
Tên chính
THÉT
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônPHAN THỊ KIỀU NHIÊNXem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ THÍA (Bảy)
1968 (Mậu Thân)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN ỨNG (Hai)
29 tháng 01 1980 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Chạp năm Kỷ Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 54 ngày ứng với ngày 24 tháng 01 năm 2021)

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG (Hai)
2005 (Ất Dậu)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN MINH TRÍ (Ba)
2012 (Nhâm Thìn)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN HỒNG
2 tháng 05 2012 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 211 ngày ứng với ngày 04 tháng 05 năm 2020)

Điện thoại
(84) 0774 835 002

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
3 niên
Anh em
3 niên
Chị em
3 niên
Chị em
3 niên
Chị em
4 niên
Chị em
Bản thân
Anh em
Chị em
Anh em
Gia đình với PHAN THỊ KIỀU NHIÊN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
8 niên
Con trai