Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ NĂM-

Tên đầy đủ
THỊ NĂM
Tên lót
THỊ
Tên chính
NĂM
Họ chính
Con nuôi

Con nuôi: Được nhận con nuôi bởi cả cha mẹ
Kết hôn BIXem gia đình này

Ông nội qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân)

Qua đời