Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN ĐỨC MINH-

Tên đầy đủ
NGUYỄN ĐỨC MINH
Tên lót
ĐỨC
Tên chính
MINH
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn THỊ TÁMXem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN HẠNH QUYÊN (Hai)
1979 (Kỷ Mùi)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN HẠNH TUYÊN (Ba)
1980 (Canh Thân)

Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN HẠNH TUYỀN (Tư)
1982 (Nhâm Tuất)

Con trai sinh ra
#4
NGUYỄN THANH TUYẾN (Năm)
1984 (Giáp Tý)

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN HẠNH TUYẾN (Sáu)
1985 (Ất Sửu)

Cháu nội trai sinh ra
#1
NGUYỄN ĐÌNH VĂN
1999 (Kỷ Mão)

Cháu nội trai sinh ra
#2
NGUYỄN ĐÌNH CA
2003 (Quý Mùi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
MAI THỊ HƯƠNG GIANG
2006 (Bính Tuất)

Cư ngụ
Địa chỉ: Ấp Tân Hòa Thạnh Phú Cái Nước Cà Mau
Điện thoại: 0916324452
Quốc tịch
Việt Nam

Điện thoại
0916324452

Gia đình với THỊ TÁM - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
2 niên
Con trai
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai
2 niên
Con gái