Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ TIẾPTuổi đời: 85 niên1936-

Tên đầy đủ
THỊ TIẾP
Tên lót
THỊ
Tên chính
TIẾP
Họ chính
Sinh nhật 1936 (Bính Tý) 48 21

Kết hônTRẦN HỮU THOXem gia đình này

Anh em sinh ra GIA YÊN
1941 (Tân Tỵ) (lúc 5 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DIÊM
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 6 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ KIM
1943 (Quý Mùi) (lúc 7 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 7 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TĂNG
1948 (Mậu Tý) (lúc 12 tuổi)

Anh em sinh ra MINH HUY
1957 (Đinh Dậu) (lúc 21 tuổi)

Cha qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 22 tuổi)

Anh em qua đời VĂN HOÀNG
1967 (Đinh Mùi) (lúc 31 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
6 niên
Em trai
3 niên
Em gái
6 niên
Em gái
10 niên
Em trai
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ PHÒNG - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
5 niên
Chị em khác mẹ
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ THẾ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
11 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với TRẦN HỮU THO - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai