Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ HOÀI-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ HOÀI
Tên lót
THỊ
Tên chính
HOÀI
Họ chính
NGUYỄN
Bà ngoại qua đời THỊ ĐOAN (Năm)
1968 (Mậu Thân)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Anh em
Bản thân