Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM VĂN GIÀU-

Tên đầy đủ
LÂM VĂN GIÀU
Tên lót
VĂN
Tên chính
GIÀU
Họ chính
LÂM
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ THẾ
1989 (Kỷ Tỵ)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em