Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

DU THỊ TƯỜNG-

Tên đầy đủ
DU THỊ TƯỜNG
Tên lót
THỊ
Tên chính
TƯỜNG
Họ chính
DU
Ông ngoại qua đời VĂN KHÁNH (Tư)
1957 (Đinh Dậu)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ THỐ
1960 (Canh Tý)