Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ NẪM (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NẪM (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NẪM
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônNGUYỄN VĂN TỤNGXem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ NẾT (Bảy)
1951 (Tân Mão)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN MÂN (Tư)
26 tháng 03 1967 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Hai năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 269 ngày ứng với ngày 09 tháng 03 năm 2020)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN MANG (Hai)
21 tháng 05 1994 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 214 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2020)

Mẹ qua đờiMAI THỊ BẢY
8 tháng 02 2001 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 298 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ NẾT (Bảy)
5 tháng 01 2015 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười Một năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 25 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN VĂN TỤNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: