Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRƯƠNG VĂN KHÁCH1915-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG VĂN KHÁCH
Tên lót
VĂN
Tên chính
KHÁCH
Họ chính
TRƯƠNG
Sinh nhật 1915 (Ất Mão)

Kết hôn THỊ NẢN (Năm)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
TRƯƠNG THỊ TÂN (Hai)
1945 (Ất Dậu) (lúc 30 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
TRƯƠNG VĂN SÁNG (Ba)
1948 (Mậu Tý) (lúc 33 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
TRƯƠNG VĂN TƯƠI (Tư)
1950 (Canh Dần) (lúc 35 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
TRƯƠNG THỊ HOÀ (Năm)
1957 (Đinh Dậu) (lúc 42 tuổi)

Qua đời

Gia đình với THỊ NẢN (Năm) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
4 niên
Con trai
3 niên
Con trai
8 niên
Con gái