Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM VĨNH TƯỜNG (Hai)-

Tên đầy đủ
LÂM VĨNH TƯỜNG (Hai)
Tên lót
VĨNH
Tên chính
TƯỜNG
Họ chính
LÂM