Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGÔ THANH VĂN-

Tên đầy đủ
NGÔ THANH VĂN
Tên lót
THANH
Tên chính
VĂN
Họ chính
NGÔ
Kết hônLÂM BÍCH NGỌCXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em
Gia đình với LÂM BÍCH NGỌC - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái