Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ THOẠI-

Tên đầy đủ
THỊ THOẠI
Tên lót
THỊ
Tên chính
THOẠI
Họ chính
Bà nội qua đờiPHAN THỊ TRẦM
1979 (Kỷ Mùi)

Cha qua đời CÔNG HOÀNG
1986 (Bính Dần)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em