Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

CHÂU LÊ ĐỨC THỊNH (Ba)-

Tên đầy đủ
CHÂU LÊ ĐỨC THỊNH (Ba)
Tên lót
ĐỨC
Tên chính
THỊNH
Họ chính
CHÂU LÊ