Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI DIỄM THÚY (Năm)Tuổi đời: 32 niên1988-

Tên đầy đủ
BÙI DIỄM THÚY (Năm)
Tên lót
DIỄM
Tên chính
THÚY
Họ chính
BÙI
Sinh nhật 1988 (Mậu Thìn) 31 30

Chị em sinh raBÙI NGTỌC THÚY (Sáu)
1991 (Tân Mùi) (lúc 3 tuổi)

Bà nội qua đờiPHẠM THỊ THIỀU (Hai)
22 tháng 09 1998 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Tám năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 78 ngày ứng với ngày 18 tháng 09 năm 2020) (lúc 10 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Chị gái
2 niên
Anh trai
3 niên
Bản thân
4 niên
Em gái