Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ THIỆP1929-

Tên đầy đủ
THỊ THIỆP
Tên lót
THỊ
Tên chính
THIỆP
Họ chính
Sinh nhật 1929 (Kỷ Tỵ) 41 22

Kết hônCHÂU NGỌC ẨNXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ LIỆP
1932 (Nhâm Thân) (lúc 3 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN HIỀN
1934 (Giáp Tuất) (lúc 5 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TIẾP
1936 (Bính Tý) (lúc 7 tuổi)

Anh em sinh ra GIA YÊN
1941 (Tân Tỵ) (lúc 12 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DIÊM
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 13 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ KIM
1943 (Quý Mùi) (lúc 14 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 14 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TĂNG
1948 (Mậu Tý) (lúc 19 tuổi)

Anh em sinh ra MINH HUY
1957 (Đinh Dậu) (lúc 28 tuổi)

Cha qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 29 tuổi)

Anh em qua đời VĂN HOÀNG
1967 (Đinh Mùi) (lúc 38 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ THẾ
1989 (Kỷ Tỵ) (lúc 60 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
6 niên
Bản thân
4 niên
Em gái
11 niên
Em trai
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ PHÒNG - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
5 niên
Chị em khác mẹ
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ NĂM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
6 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
10 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với CHÂU NGỌC ẨN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai