Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

CHÂU TRIỆU HUY (Ba)-

Tên đầy đủ
CHÂU TRIỆU HUY (Ba)
Tên lót
TRIỆU
Tên chính
HUY
Họ chính
CHÂU