Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

CHÂU THỊ HỒNG THẮM-

Tên đầy đủ
CHÂU THỊ HỒNG THẮM
Tên lót
THỊ HỒNG
Tên chính
THẮM
Họ chính
CHÂU