Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN KHIÊM (Năm)-

Tên đầy đủ
VĂN KHIÊM (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
KHIÊM
Họ chính
Kết hôn? THỊ LỆXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Gia đình với ? THỊ LỆ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: