Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN NGHĨA-

Tên đầy đủ
VĂN NGHĨA
Tên lót
VĂN
Tên chính
NGHĨA
Họ chính
Bà nội qua đờiPHAN THỊ TRẦM
1979 (Kỷ Mùi)