Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ ÚT (Chín) (Út)-

Tên đầy đủ
THỊ ÚT (Chín) (Út)
Tên lót
THỊ
Tên chính
ÚT (Chín) (Út)
Họ chính
Kết hônLÂM VĂN RỚTXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN CHỨC (Sáu)
1911 (Tân Hợi)

Anh em sinh ra BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1913 (Quý Sửu)

Anh em sinh ra CÔNG TÂM (Tám)
1915 (Ất Mão)

Anh em sinh ra HOÀNG GIÁP
1923 (Quý Hợi)

Cha qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 52 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021)

Anh em qua đời BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1947 (Đinh Hợi)

Bà nội qua đờiĐỖ THỊ NHẪN (CT)
1947 (Đinh Hợi)

Mẹ qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 222 ngày ứng với ngày 01 tháng 12 năm 2021)

Anh em qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 153 ngày ứng với ngày 23 tháng 09 năm 2021)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
3 niên
Chị em
4 niên
Anh em
3 niên
Chị em
5 niên
Anh em
3 niên
Anh em
3 niên
Anh em
Bản thân
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ RỚT - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Gia đình với LÂM VĂN RỚT - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai