Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? THỊ PHÚNG (Tư)-

Tên đầy đủ
? THỊ PHÚNG (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
PHÚNG
Họ chính
?
Bà ngoại qua đời THỊ QUÂN
22 tháng 08 1923 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 98 ngày ứng với ngày 29 tháng 08 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em