Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LƯU HỒNG ĐẦM-

Tên đầy đủ
LƯU HỒNG ĐẦM
Tên lót
HỒNG
Tên chính
ĐẦM
Họ chính
LƯU